Antukový kurt v provozu

 

Zajistěte si včasnou rezervaci na tel. 724937638 nebo 313517234

_ _ _

Kolik za pronájem zaplatíte? 

 60min. 100Kč                            90min. 140Kč                            120min. 160Kč   

150min. 200Kč                          180min. 210Kč                           240min. 240Kč   

 

Těšíme se na Vás !!!

_ _ _

je součástí areálu zimního stadionu v Rakovníku. Areál kurtu je oplocen a není možné na něj vstupovat bez vědomí obsluhy HC Rakovník, z.s. Je určen pouze pro sportování. Přednostně ho využívají hokejisté HC Rakovník, z.s. k udržení a posílení fyzické kondice. Ve volných hodinách je k dispozici pro veřejnost.  Děti do 10 let mají přístup pouze pod dozorem osoby starší 18let.

 

ÚDRŽBA  KURTU:

 1. pokropit kurt

 2. usmykovat kurt sítí

 3. nalajnovat

 4. po skončení hry kurt opět pokropit a usmykovat

(POTŘEBNÉ  NÁČINÍ  PRO  ÚDRŽBU  KURTU  NALEZNETE  V  BUŇCE. PO  SKONČENÍ  JE  NUTNÉ  VRÁTIT  POUŽITÉ  NÁČINÍ  ZPĚT  DO  BUŇKY)

 

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ ANTUKOVÉHO KURTU

 • Antukový kurt slouží přednostně pro cvičení hokejistů z HC Rakovník.

 • Mimo využití kurtu hokejovými oddíly ho využívá za poplatek široká veřejnost. V případě objednávky volejte tel. - tel. 724937638, 313517234.

 • Antukové plochy slouží pouze pro sportování a je na ně možno vstupovat jen v odpovídající obuvi (ne kopačky).

 • Vstup do areálu a na hřiště je na vlastní nebezpečí. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných zdraví škodlivých látek nemají do areálu a na hřiště přístup.

 • V areálu je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit a poškozovat zařízení a vybavení hřiště. Případné škody způsobené nedodržováním provozních pravidel uhradí ten, kdo je způsobil.

 • Psi a jiná zvířata nemají do areálu přístup.

 • Děti do 10 let mají přístup do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich kázeň a bezpečnost.

 • Jízda na kolech, koloběžkách, tříkolkách apod. není povolena. Kola je nutné odkládat mimo prostoru kurtu.

 • Odpadky se ukládají pouze do odpadkových košů nebo kontejnerů.

 • Všichni uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat výše uvedené zásady a respektovat pokyny zaměstnance HC. Za škody, úrazy a poranění způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu nenese HC žádnou odpovědnost.

Poděkování za spolupráci

Termíny nejbližších utkání

22. 03. 2018   17:00 - 18:45

RA 2008 - Slaný

23. 03. 2018   16:15 - 18:15

RA SŽ - Kladno

24. 03. 2018   10:30 - 14:00

Turnaj 2009

27. 03. 2018   16:45 - 18:45

MŽ RA - PZ Kladno

Termíny veřejného bruslení

23. 03. 2018    19:45 - 20:45


24. 03. 2018    14:30 - 16:30


25. 03. 2018    13:30 - 15:30


30. 03. 2018    19:45 - 20:45


Sponzoři

IN-LINE  PLOCHA  

              ANTUK. KURT 

objednávejte na tel. 724 937 638

(možno využít na: IN-LINE HOKEJ, BADMINTON, ...)

____________________________________

HC Rakovník

____________________________________

 

 

Rakovník

 

Informační systém krajského úřadu

 

sponzor

 

sponzor

 

sponzor

 

 

sponzor

Kontakt
HC Rakovník, z.s.
Nábř. Dr. Beneše 2332
269 01 Rakovník
Web: hc-rakovnik.cz
Email: vedouci.zs@seznam.cz
Tel.: 313 517 234
Mapa
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace